Beranda
Tentang Akupunktur
Definisi Titik Akupunktur He
Tempat Qi Meridian masuk ke organ, sehingga jika terjadi hambatan Qi masuk ke organ rangsangan titik ini berfungsi melancarkan, hambatan Qi dapat di ketahui melalui nadi yang tersendat. Titik He Meridian Yin sama dengan titik He pada Usu, sedangkan 3 Meridian Yang tangan sebelum masuk ke organ bersangkutan terlebih dahulu berhubungan dengan Meridian Yang Kaki

Penulis blog

Tidak ada komentar